Hutnictwo

Jesteśmy producentem systemów informatycznych do śledzenia procesów produkcyjnych i analizy procesu wytopu.

Znajomość procesów produkcyjnych i jakościowych w przemyśle pozwala nam stworzyć oprogramowanie składające się z części mobilnych i stacjonarnych, które integruje się z obecnie wykorzystywanymi systemami.

Nasze aplikacje pozwalają zwiększyć kontrolę nad produkcją i jakością, zautomatyzować procesy i wyeliminować papierową dokumentację.

Skontaktuj się z nami

Elektroniczna Karta Wytopów

System dla hutnictwa przeznaczonych dla producentów żeliwa, firm wykonujących wytopy i analizy spektrometryczne wspomagający śledzenie i rejestrowanie procesów oraz pomiarów.

Aplikacja dla huty integruje się z różnymi systemami hutniczymi, systemami ERP korzystając z ich danych.

Efektem końcowym jest wygenerowanie Karty Wytopu i umieszczenie jej w systemie elektronicznym, oraz jej papierowy wydruk.

Elektroniczna Karta Wytopy to system dla hutnictwa, który pozwoli ci kontrolować jakość wytopów i zgodność z normami.Aplikacja wspiera procesy generowania certyfikatów jakościowych.

Chemia budowlana

Aplikacje wspomagające produkcję, dystrybucję i zarządzanie recepturami.

Obsługują zarówno laboratoria chemiczne jak i punkty sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Obsługa Procesu Barwienia

System dla branży chemii budowlanej pozwala na tworzenie i przechowywanie oraz zarządzanie danymi o produktach, wzornikach oraz kolorach. Integracja z programami DataColor, Konica Colibri, X-Rite pozwala na automatyczny import opracowanych receptur. Moduł dystrybucji receptur zapewnia możliwość rejestrowania dystrybutorów używających aplikacji klienckich omnisDSP oraz automatycznego rozsyłania do nich dedykowanych paczek receptur.

omnisDSP – obsługa dozowników

Aplikacja dla branży chemii budowlanej, która pozwala na zarządzanie bazą danych receptur i przeprowadzenie automatycznego procesu dozowania farb i tynków. Współpracuje z większością dostępnych na naszym rynku dozowników. Dane o produktach, wzornikach oraz kolorach pobierane są z bazy dystrybucyjnej lub z bazy własnej tworzonej przez operatora. Aplikacja prowadzi rejestr z historią generowanych receptur, co w znacznym stopniu usprawnia pracę operatorów i stanowi świetne narzędzie analityczne. Dla dozowników wyposażonych w moduł konserwacji może on być obsługiwany przez aplikację. System posiada możliwość dostosowania wyglądu interfejsu (grafika, logotypy) do potrzeb klienta.

Zarządzanie magazynem

Oferujemy kompleksowy zakres usług związanych z zarządzaniem magazynem w takich obszarach jak inwentaryzacja, zarządzanie pracownikami, kontrola dostaw, planowanie rozłożenia towarów czy obsługa przenośników rolkowych.

Skontaktuj się z nami

Program do inwentaryzacji towarów

Uniwersalny program do inwentaryzacji to narzędzie umożliwiające pobranie list towarów podlegających inwentaryzacji z lokalnego systemu ERP i utworzenie zbiorów spisowych na terminalach wyposażonych w czytniki kodów kreskowych.

W trakcie wykonywania inwentaryzacji towarów terminale działają w trybie off-line i wykorzystują zbiory spisowe wpisane w trakcie lokalnego połączenia z serwerem. Oznacza to, że spis może być realizowany w obszarach nie objętym zasięgiem radiowej sieci komputerowej.

Pobranie wyników inwentaryzacji realizowane jest w obszarze objętym radiową siecią.

Serwerowa część systemu porównuje zebrane wyniki spisu z pełną listą towarów i może uruchamiać kolejne powtórki inwentaryzacji dla wybranych towarów oraz lokalizacji.

System do zarządzania magazynem wysokiego składu

Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie elementy naszego produktu omnisWMS.

Dodatkowo oferujemy skuteczne wykorzystywanie kodów kreskowych w obszarze wydruku niezbędnych etykiet do identyfikacji lokalizacji magazynowych i odczytywania ich przez system. Stosujemy etykiety odporne na działanie zjawisk pogodowych. Kody kreskowe są powszechnie stosowane jako identyfikatory dokumentów zlecających operatorom wykonywanie odpowiednich zadań.

Transport

Pomagamy zarządzać transportem oferując kompleksowe systemy spedycyjne.

Skontaktuj się z nami

Organizacja Transportu

System dla logistyki do rejestrowania zleceń transportowych oraz zarządzania transportem krajowym i zagranicznym.

System synchronizuje się cyklicznie z systemem ERP klienta pobierając zamówienia odbiorców i dostawców oraz bazę kontrahentów. Aplikacja logistyczna pilnuje, aby ładowność samochodu nie została przekroczona, umożliwia wprowadzenie licznych parametrów transportowanego towaru, podpowiada dostępną rampę na magazynie dla załadunku oraz rozładunku, na podstawie wybranej firmy transportowej podpowiada najodpowiedniejszy cennik oraz wylicza automatycznie koszt transportu na podstawnie różnych parametrów (ilość km, kod pocztowy, ilości palet). Automatyczny mailing pomiędzy działem transportu, dostawcą, odbiorcą a magazynem ułatwia i przyspiesza komunikację. Szereg raportów umożliwia kontrolowanie kosztów transportu wraz z autoryzacją ich wysokości.

Handel hurtowy

Zapewniamy kompleksową obsługę firm zajmujących się handlem hurtowym. Oferujemy rozwiązania dla przedsiębiorstw o dowolnej wielkości i różnej strukturze biznesowej niezależnie od ilości zarejestrowanych firm, ilości magazynów centralnych i oddziałów. Mamy doświadczenia w różnych branżach, między innymi zajmujących się sprzedażą artykułów elektrotechnicznych, budowlanych, spożywczych, stalowych.

Skontaktuj się z nami

Systemy ERP i WMS

Nasze rozwiązania dla hurtowni opierają się na naszych systemach omnisPRO i omnisWMS.

    Oferowane przez nas systemy dla handlu hurtowego uwzględniają m.in. takie możliwości jak:
  • Automatyczne pobieranie cenników dostarczanych przez dostawców
  • Przechowywanie historii informacji o towarach
  • Definiowanie dla klientów indywidualnych macierzy upustów
  • Identyfikacja towarów według róznych typów (towary własne, depozyty dostawców, o Towary przekazane do wybranych odbiorów w formie magazynów konsygnacyjnych

Automotive

Branża automotive to istotny składnik polskiej gospodarki. Możemy zaoferować nasze doświadczenia w produkcji i wdrażaniu kilku produktów obsługujących producentów z tej branży.

Skontaktuj się z nami

Kontrola jakości elementów hamulcowych

System oferuje kontrolę jakości produkcji elementów układów hamulcowych (kontrola procesu wytopu). Kontrola obejmuje automatyczne pobieranie danych z urządzeń i systemów wpierających procesy śledzenia wytopu. Końcowym wynikiem działania aplikacji jest utworzenie certyfikatu jakości dla konkretnej partii wykonanych produktów.

Wsad aluminium

System nadzoruje skład i jakość wsadu dla realizacji wytopów aluminiowych korpusów silników i skrzyń biegów.

Nauki medyczne

Systemy omnis wspierają rozwój nauki umożliwiając digitalizację zasobów, ułatwiając badania i zwiększając dostęp do materiałów badawczych.

Skontaktuj się z nami

Digitalizacja Zasobów Medycznych

System dla nauk medycznych służący do digitalizacji zasobów medycznych. Jego głównym celem jest poprawa jakości wypełniania misji publicznej w zakresie edukacji, poprzez cyfrowe, nieodpłatne udostępnienie zasobów nauki w otwartych formatach. System składa się z 4 elementów:

  1. Aplikacja dla pracowników digitalizujących zasoby medyczne. Pozwala ona na ewidencję wszystkich niezbędnych atrybutów dla materiałów medycznych i przypisanie zdjęć. W trakcie rejestracji przypadku medycznego, automatycznie powstają dwie wersje językowe protokołów: polska i angielska. Zastosowano silnik bazodanowy PostgreSQL, który nie wymaga zakupu licencji. Gwarantuje bezterminowy dostęp dla dowolnej ilości użytkowników.
  2. Aplikacja mobilna na system android, która przy pomocy kodów QR wspiera i automatyzuje prace w magazynie digitalizowanych zasobów.
  3. Aplikacja webowa udostępniająca zdigitalizowane zasoby medyczne. Portal nie wymaga logowania i jest dostępny w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim. Portal spełnia standardy dostępności stron internetowych WCAG 2.0.
  4. Aplikacja WebAPI, która daje możliwość pobierania informacji poprzez inne systemy informatyczne. W aplikacji wykorzystane są standardy wymiany danych oparte o JSON które pozwolą zarejestrowanym systemom zewnętrznym na pobieranie danych poprzez odpowiednie funkcje Web Service (REST).