logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Kompleksowe działanie

    Dzięki wykwalifikowanej kadrze poprowadzimy Twój projekt od A do Z

i projektPrzygotowanie projektu informatycznego to ważny element, który często traktowany jest, jako strata czasu. Osoba inwestująca w projekt najczęściej woli działania przynoszące wymierne korzyści, zamiast działań, których efekt poznajemy dopiero wtedy, kiedy projekt it zmierza w niewłaściwym kierunku.

 

 

Jednak w tej fazie określamy najistotniejsze elementy projektu.

Analizujemy biznesową przydatność projektu, ryzyko. Określamy cele, budżet, harmonogram pracy oraz tworzymy zespół projektowy, określamy jego rolę i kompetencje.

W przypadku braku uzgodnienia tych elementów na początku projektu zmuszeni jesteśmy do określania ich w trakcie fazy realizacji. Podejmowanie kluczowych decyzji pod presją czasu, bez wcześniejszej analizy najczęściej skutkuje pominięciem lub wypaczeniem ważnych z punktu widzenia firmy wartości, które wydają się tak oczywiste, że nie warto o nich mówić.