logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Kompleksowe działanie

    Dzięki wykwalifikowanej kadrze poprowadzimy Twój projekt od A do Z

i wdrozenieaW związku z realizacją projektów wspieraną zarządzaniem procesowym i różnorodnymi metodologiami realizacji (np. PRINCE2), OMNIS opracował własne metody wdrożeniowe uwzględniające poszczególne etapy projektu i gwarantujące realizację w sposób zadowalający Klienta. Oczywiście należy zaznaczyć, iż ze względu na różnorodność i specyfikę poszczególnych Klientów proces realizacji projektu podlega ciągłym modyfikacjom dostosowawczym w oparciu o wymagania Klienta z zachowaniem wszelkich wymagań formalnych zgodnych z przyjętą metodologią.

 

 

Zespół OMNIS niezmiennie kieruje się kilkoma regułami, składającymi się na sukces wdrożenia:

- jakość usług i produktów oferowanych oprócz elementu przetargowego na rynku stanowi podstawę utrzymania długofalowych relacji z Klientami
- sformułowanie jasnych wymagań i oczekiwań kierownictwa i przyszłych użytkowników na tle harmonogramu wdrożenia
- wyznaczenie zespołu ludzi odpowiedzialnych za wdrożenie, określenie kompetencji i uprawnień
- planowanie niezbędnych zmian funkcjonalnych w istniejących i realizowanych procesach, strukturach
- bieżące śledzenie i raportowanie przebiegu wdrożenia
- szkolenie użytkowników
- opieka i konsultacje powdrożeniowe

Prawidłowe przygotowanie pracownika do korzystania z narzędzi pracy stanowi prócz samego narzędzia najważniejszy element wdrożenia. W związku z tym Omnis stosuje różnorodne metody szkoleniowe.

Do metod tych należy zaliczyć:

 - szkolenia grupowe ogólne. Celem tych szkoleń jest zapoznanie z obsługą programu i zrozumienie zależności wewnątrz programowych czy między modułowych
 - szkolenia grupowe - funkcjonalne. Uczestnikami tych szkoleń są pracownicy zaangażowani w dany ciąg produkcyjno - operatorski. Celem szkoleń jest przekazanie pełni informacji o możliwościach funkcjonalnych programu
 - szkolenia warsztatowe. Szkolenia grupowe prowadzone w formie rozwiązywania prostych jak i złożonych przypadków wynikłych podczas analizy przedwdrożeniowej dotyczących konkretnego odbiorcy

Każde szkolenie prowadzone jest przez kadrę profesjonalnych trenerów będących członkami zespołów wdrożeniowych od początku uczestniczących w procesie wdrażania systemu u danego Klienta. W przeciwieństwie do innych Konkurentów takie podejście zwiększa skuteczność szkoleń ze względu na znajomość specyfiki Klienta przez szkolących.