logo omnis

 

informatyka dla biznesu

WYMIANA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Przekaz papierowych dokumentów pomiędzy kooperantami biznesowymi lub oddziałami w organizacji jest formą, która w dobie nowych technologii odchodzi w zapomnienie.

Każda firma chcąc być „o krok przed konkurencją" wdraża systemy pozwalające na elektroniczny obieg dokumentów zyskując tym samym lepszą mobilność w licznych procesach handlowych oraz redukcję kosztów obsługi administracyjnej.


Czasochłonne i kosztowne operacje przesyłki faktur, wielokrotne ręczne przetwarzanie i dekretacja tych samych danych w systemach informatycznych firmy stwarzały okazje do opóźnień w prowadzonych interesach i obarczone były licznymi błędami. Usprawnienie przepływu informacji w przedsiębiorstwie poprzez zastąpienie tradycyjnej poczty i faksu - systemem komunikacji elektronicznej to obecnie sposób na nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej.

W warunkach, gdy czas staje się bezcenny poszukiwane są narzędzia do handlowej współpracy elektronicznej, umożliwiające dalsze ograniczenia czasochłonności i kosztów koniecznych do przeprowadzenia operacji związanych z prowadzoną działalnością. Jednym z takich narzędzi jest moduł EDI (Electronic Document Interchange) umożliwiający automatyczną wymianę informacji i dokumentów handlowych, np. zamówień, faktur, raportów sprzedaży w formie zgodnego z powszechnymi standardami dokumentu elektronicznego. Transfer dokumentów może dotyczyć zarówno faktur sprzedaży wysyłanych dla odbiorców, faktur zakupu od dostawców oraz zamówień do producentów/dostawców. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych w firmach uczestniczących w wymianie. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.

Moduł EDI współpracuje obecnie z następującymi platformami wymiany:

  • ECOD
  • SWED
  • PCMarket

Szeroka możliwość parametryzacji pozwala w krótkim czasie przystosować moduł do kolejnego formatu transferowego oraz definiowanie niestandardowych formatów wymiany informacji.