logo omnis

 

informatyka dla biznesu

ELEKTRONICZNA FAKTURA

Webowe archiwum faktur to nowoczesny, wysokiej klasy system archiwizacji pozwalający zmienić dokument papierowy w jego elektroniczną wersję. Umożliwia archiwizowanie i świadczenie usług udostępniania archiwizowanych dokumentów handlowych innym podmiotom gospodarczym.

 


 Firma Omnis oferuje aktywną archiwizację dokumentów, konserwującą ważność podpisu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (podpisywanie dokumentów do ustalenia między Stronami). Dane i obrazy dokumentów przechowywane są przez okres 5 lat. Istnieje możliwość ich usunięcia na żądanie. Szereg zabezpieczeń umożliwia dostęp do dokumentów tylko osobom upoważnionym.

Archiwum to jest w pełni utrzymywane i administrowane przez Omnis Sp. z o.o. - nie są wymagane żadne inwestycje w oprogramowanie i sprzęt serwerowy. Udostępniamy sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę telekomunikacyjną zapewniające naszym klientom niezawodny i ciągły dostęp do ich dokumentów. 

Od strony użytkownika wymagany jest jedynie dostęp do dowolnej stacji roboczej ze standardową przeglądarką internetową i podłączeniem do Internetu. Posiadają oni zdalny dostęp do archiwum przez 24 godziny na dobę (on-line). Uprawnienia użytkowników są weryfikowane poprzez system haseł i certyfikaty niekwalifikowane.

Zalety eArchiwum

 • Modułowa budowa pozwalająca na dostosowanie do potrzeb wystawcy;
 • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi;
 • Prosta implementacja i intuicyjna obsługa;
 • Zapewnienie natychmiastowego dostępu dla organów kontrolnych do wybranych dokumentów;
 • Możliwość automatycznego wprowadzania danych do systemów odpowiedzialnych za księgowanie;

Korzyści dla Wystawcy

 • Zmniejszenie kosztów dystrybucji i przechowywania faktur oraz zmniejszenie kosztów związanych z drukowaniem, kserowaniem dokumentów nawet o 40%
 • Skrócenie czasu dostarczania faktur;
 • Stopę zwrotu z inwestycji w eArchiwum nawet na poziomie 100% w skali roku
 • Usprawnienie procesów płatności za wystawione dokumenty sprzedaży;
 • Przyśpieszenie rozliczeń pieniężnych w obrocie gospodarczym;

Korzyści dla Odbiorcy

 • Darmowy dostęp;
 • Prostota użytkowania;
 • Zdalny i szybki dostęp do dokumentów;
 • Wyszukiwanie i opisywanie dokumentów;
 • Możliwość automatycznego procesu księgowania;