logo omnis

 

informatyka dla biznesu

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

W warunkach silnej konkurencji rynkowej pozyskanie i utrzymanie klienta staje się coraz trudniejszym zadaniem. Program Lojalnościowy będący częścią systemu omnisPRO to znakomite narzędzie ułatwiające budowanie długotrwałych relacji z klientami. 

 


Główne funkcje modułu:

 • automatyczne nadawanie punktów zdobytych przy sprzedaży, automatyczne nadawanie punktów do wykorzystania przy rejestracji zapłaty, dostęp do aktualnego salda punktów
 • nadawanie punktów produktom
 • strona informacyjna o programie lojalnościowym zawierająca warunki przystąpienia do programu, regulamin, listę nagród oraz formularz zgłoszeniowy dla klientów przystępujących do programu;
 • rejestrowanie uczestnika programu lojalnościowego;
 • sprawdzanie salda punktów oraz transakcji punktowych dla uczestnika programu;
 • ręczne korekty punktów;
 • zamawianie nagród, kontrola statusu realizacji zamówienia nagrody
 • poszczególne funkcje są dostępne dla różnych użytkowników w zależności od ich uprawnień
 • raporty i analizy dotyczące Programu Lojalnościowego i jego uczestników

Podstawowe zalety aplikacji ePL:

 • przejrzysta dla klienta forma premiowania i bezpośredni dostęp do własnego konta punktowego przez Internet
 • swobodny dla klienta moment zamiany zebranych punktów na wybraną przez siebie nagrodę
 • stały podgląd etapów realizacji dostawy nagrody
 • aktywna polityka windykacyjna poprzez premiowanie tylko płatności terminowych
 • aktywna polityka sprzedaży poprzez premiowanie konkretnych grup towarowych
 • promowanie całego asortymentu sprzedawanych towarów poprzez internet
 • szeroki wachlarz sprawozdań i raportów dla potrzeb kontroli promocji oraz szybkiego reagowania na zmieniające się uwarunkowania rynkowe
 • wygodne narzędzia do zarządzania programem przez administratora
 • bezpośrednie połączenie on-line z systemem ERP omnis_sql i internetową bazą wzorców towarowych w celu natychmiastowej aktualizacji konta klienta