logo omnis

 

informatyka dla biznesu

FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

Moduł FK stanowi uniwersalne i zgodne z ustawą o rachunkowości narzędzie przeznaczone do rejestrowania wszelkich operacji księgowych we wszystkich działach księgowości.

 


Głównymi funkcjami dostępnymi za pośrednictwem tego modułu są:

 • możliwość definiowania kształtu konta księgowego i planu kont oraz listy dzienników księgowych,
 • możliwość przeprowadzania kompleksowych operacji dekretowania (ręcznie bądź automatycznie poprzez import z innych systemów) powiązanych z tworzeniem rejestrów VAT oraz aktualizacją rozrachunków z kontrahentami,
 • możliwość definiowania automatycznych dekretów (stałe scenariusze dla powtarzalnych operacji),
 • możliwość równoczesnej obsługi dokumentów z różnych okresów rozliczeniowych,
 • powiązania z pozostałymi modułami (MH) i zewnętrznymi systemami bankowymi – stały podgląd do wszystkich, zarejestrowanych we wszystkich modułach OMNIS dokumentów handlowych,
 • mechanizm ułatwiający sklejanie w pary dokumentów magazynowych przyjęcia towarów (PZ) z odpowiadającymi im fakturami zakupu,
 • aktywna współpraca z wieloma programami obsługi bankowej typu HOME BANKING,
 • szeroki wybór możliwych do sparametryzowania wydawnictw co umożliwia uzyskiwania wąsko określonych porcji informacji
 • weryfikacja poprawności pod kątem merytorycznym i logicznym
 • kontrola występowania numeru faktury dostawcy w systemie
 • kontrola zgodności rejestrów VAT zarówno pod kątem suma netto+suma vat=brutto jak i poprawności wyliczenia kwoty stawki VAT
  erp fk

 

Podstawowe Cechy Opisowe Programu:

 • Konwersacyjny, prosty i łatwo przyswajalny tryb obsługi – wymuszanie od użytkownika wykonania koniecznych operacji w systemie, podpowiedzi, ścieżka prowadzenia.
 • Plan kont jako oś działania systemu opracowany przez Użytkownika, samodzielnie przez niego wprowadzony i w ramach potrzeb modyfikowany.
 • Możliwość tworzenia wielopoziomowej analityki.
 • Dwuetapowe dekretowanie dokumentów. Wpierw dekretowane dokumenty umieszczane są w Dziennikach Roboczych, gdzie podlegają kontroli merytorycznej (możliwe jest również ich wydrukowanie). Po zatwierdzeniu dokumenty przesuwane są do ostatecznego zbioru operacji, uaktualniają stany kartotek kontowych, uzupełniają Kartotekę Rozrachunków oraz Rejestr VAT.
 • Możliwość definiowania ekranów dekretujących dedykowanych do różnych operacji gospodarczych.
 • Możliwość zakładania wielu dzienników roboczych.
 • Specjalizowana obsługa stanowiska kosztów.
 • Automatyczna obsługa kosztów okresowych.