logo omnis

 

informatyka dla biznesu

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Moduł GM stanowi centralną część systemu omnisPRO i zapewnia możliwość bieżącego ewidencjonowania zewnętrznych dokumentów handlowych oraz tworzenia wszelkich, własnych dokumentów związanych z obrotem gospodarczym i procesami wewnętrznymi przedsiębiorstwa.

 


Centralna ewidencja danych o klientach:

 • określanie warunków kredytowych i upustów
 • rejestr kontaktów z klientem z elementami CRM
 • historia zmian danych adresowych klienta
 • obsługa umów faktoringowych

Magazyn:

 • pełna obsługa inwentaryzacji
 • automaty do tworzenia zamówień
 • identyfikacja lokalizacji towarów w magazynie
 • różne metody wyceny transakcji rozchodowych
 • historia zmian nazw i innych cech kartotek towarowych
 • wieloznaczeniowa struktura wewnętrznego symbolu towarowego

Sprzedaż:

 • automatyczna kontrola zdolności kredytowej
 • rozbudowane algorytmy definiowania cen zbytu i rabatów
 • rezerwacje towarów
 • punktowy system promocyjny – programy lojalnościowe
 • współpraca z systemami mobilnymi i handlem internetowym
 • wymiana dokumentów elektronicznych
 • specjalizowane segmenty branżowe
 • rozbudowana obsługa ścieżki logistycznej
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
 • kontrola zobowiązań i należności
 • współpraca z programami bankowymi (home banking)
 • obsługa pełnej ścieżki logistycznej przy obsłudze zamówień klientów i zamówień do dostawców

Struktura systemu – wiele oddziałów, centralne definicje:

 • uproszczenie operacji przesunięć towarów między oddziałami
 • możliwość definiowania indywidualnych ścieżek biznesowych
 • centralny nadzór nad katalogiem towarów
 • automatyczne procedury tworzenia zamówień wewnętrznych i zewnętrznych
 • wymiana informacji o stanach magazynowych i saldach klientów
 • dedykowane segmenty branżowe
 • wspólna polityka cenowa