logo omnis

 

informatyka dla biznesu

RAPORTY

Moduł zawiera wszystkie standardowe wydruki, raporty i sprawozdania niezbędne do normalnego użytkowania oprogramowania. Zakres merytoryczny informacji uzyskiwanych przez ten moduł jest wystarczający do sporządzania informacji zarządczych dla kierownictwa firmy. Dostęp do poszczególnych wydawnictw jest określany przez poziom uprawnień użytkownika.

 


Zakres merytoryczny informacji uzyskiwanych przez ten moduł jest wystarczający do sporządzania informacji zarządczych dla kierownictwa firmy. Dostęp do poszczególnych wydawnictw jest określany przez poziom uprawnień użytkownika. Wszystkie wydawnictwa mają rozbudowany zestaw selektorów umożliwiających szczegółową parametryzację wydruku np. zakresy dat, magazynów, rodzajów dokumentów magazynowych czy handlowych, kontrahentów, poziomy szczegółowości informacji, zakresy sumowania oraz wybór informacji znajdujących się na wydruku.

Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa służące do różnego rodzaju analiz:

  • obroty/transakcje w różnych układach np. kartotek magazynowych lub kont sprzedaży
  • stany magazynowe aktualne lub na zadany dzień
  • rankingi sprzedaży towarów wg. wartości sprzedaży, marży kwotowej, ilości sprzedanego towaru, kontrahentów, rodzaju towarów
  • zestawienia i analizy dla potrzeb zarządczych firmy
  • rozliczanie przedstawicieli handlowych
  • zewnętrzne dokumenty użytkowe – uzgodnienia sald i wezwania do zapłaty
  • analizy rozliczeniowe (salda klientów wraz z wiekowaniem)

Wszystkie wydruki zostały zoptymalizowane pod względem szybkości działania i wydajności systemu. Moduł Raporty jest wyposażony w mechanizmy łatwego definiowania własnych wydawnictw oraz automatyczny export wyników do arkusza kalkulacyjnego Excel, za pomocą którego można dowolnie przekształcać dane i dokonywać ich graficznej prezentacji.