logo omnis

 

informatyka dla biznesu

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Moduł SPF uzupełnia funkcjonalność systemu omnisPRO o możliwość automatycznego sporządzania wydruków bilansowych i deklaracji. Moduł adresowany jest zarówno dla pracowników księgowości, analityków finansowych, właścicieli przedsiębiorstw jak i jego zarządów.


Aplikacja pozwala Użytkownikowi na opracowanie nowego szablonu wydruku, jego edycję, a także na wprowadzenie zupełnie nowego wzorca opartego na już funkcjonującym. Pozwala to na generowanie sprawozdań w kilku wersjach ze względu na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie czy przepisach na przestrzeni roku obrotowego.
Intuicyjny interfejs modułu pozwala w sposób szybki i niezawodny uzyskać podstawowe wydruki, takie jak bilans czy deklarację F-01. W pełni zautomatyzowany moduł pobiera dane ze zintegrowanego z nim systemu omnisPRO, jednocześnie dając możliwość bieżącej korekty informacji przez użytkownika. Gotowe sprawozdania mogą zostać wydrukowane, zapisane do pliku lub docelowo przesłane elektronicznie do właściwego urzędu np. Urzędu Skarbowego lub GUS.


Lista standardowych raportów i deklaracji dostępnych w module to:
BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym), F01, CIT-2, VAT-7, VAT-UE, Cash-flow.