logo omnis

 

informatyka dla biznesu

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł ST stanowi uniwersalne narzędzie umożliwiające pełną obsługę gospodarki środkami trwałymi w dowolnej firmie lub przedsiębiorstwie (udostępnia pełny zestaw operacji i generuje wszystkie potrzebne zestawienia oraz dokumenty księgowe). 

 


Moduł realizuje następujące funkcje:

 • przyjęcie środka trwałego do eksploatacji;
 • zmiana miejsca użytkowania środka trwałego;
 • amortyzacje nieplanowaną – jednorazową;
 • nieodpłatne przekazanie środka trwałego od innego oddziału;
 • wydruk dokumentów potwierdzających przeprowadzone operacje;
 • rozbudowane możliwości korekt i modyfikacji;
 • wspomaganie inwentaryzacji środków trwałych;
 • szybki podgląd operacji na kartotekach środków trwałych.
 • przyjęcie środka trwałego przekazanego nieodpłatnie z innego oddziału;
 • likwidacja środka trwałego (wyodrębiono: sprzedaż i darowiznę);
 • automatyczne naliczanie amortyzacji i umorzenia wg metody liniowej i degresywnej;
 • automatyczne przeszacowanie wartości wg wskaźników grupowych;

Segment Kartoteki

Moduł prowadzi pełną kartotekę środków trwałych (również zlikwidowanych i zablokowanych) z pełnym opisem środka i uwzględnieniem miejsca użytkowania, stanowiska kosztów i osób odpowiedzialnych za użytkowanie poszczególnych środków trwałych. Moduł aktywnie współdziała w procesie dopisywania nowych numerów inwentarzowych uwzględniając między innymi konieczność tworzenia numerów skojarzonych dotyczących elementów rozbudowy istniejącego środka.

Segment Umorzenia

W module uwzględnione są wszelkie wymagania dotyczące ewidencji i umarzania środków trwałych wynikające z odpowiednich przepisów podatkowych i odnoszących się do rachunkowości. W szczególny sposób potraktowano konieczność prowadzenia równolegle dwóch rachunków amortyzacyjnych: "bilansowego", wynikającego z indywidualnie przyjętego planu amortyzacji oraz "podatkowego", ograniczonego zazwyczaj przepisami dotyczącymi podatku dochodowego. Miesięczne operacje naliczania amortyzacji/umorzenia wykonywane są automatycznie. Istnieje także możliwość amortyzacji od miesiąca wprowadzanie do ewidencji lub od następnego miesiąca.

Segment Zestawienia

W module możliwe jest uzyskanie wielu dedykowanych zestawień a między innymi:

 • Wydruk Listy Kartotek
 • Wykaz Środków Trwałych (w układzie miejsc użytkowania)
 • Plan Amortyzacji Podatkowej / Bilansowej
 • Tabela Amortyzacji Podatkowej / Bilansowej
 • Wydruk Operacji w układzie Kartotek
 • Wydruk Poleceń Księgowania i Not Memoriałowych

Segment Eksport danych do modułów zewnętrznych

Moduł przygotowuje zewnętrzny zbiór transmisyjny zawierający kompletne dekrety księgowe wszystkich operacji związanych ze zmianami wartości, umorzeniem i amortyzacją środków trwałych.

Wspólna baza towarów,  parametry techniczne, zdjęcia, - aktualna oferta dostawcy na podstawie importów przez moduł ICP Możliwość wymiany dokumentów z dostawcami i klientami  poprzez moduł elektronicznej wymiany dokumentów Optymalizacja stanów magazynowych Wymiana informacji o towarach i klientach – wspólna baza kontrahentów Profesjonalne i  łatwo dostępne ofertowanie po przez moduł eHandel Wsparcie w działaniach marketingowych – CRM oraz moduł ePL Zarządzanie strukturą działu handlowego Możliwość stworzenia dodatkowych funkcjonalności