logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Infrastruktura

    Proponujemy rzetelny wybór dopasowany do potrzeb

Serwery

Firma Omnis w zakresie swojej oferty dostarcza Klientom elastyczną infrastrukturę serwerową, która zapewnia wysoką dostępność i optymalizację codziennych działań biznesowych firmy. Fundamentem dynamicznej infrastruktury serwerowej jest nieprzerwany dostęp do platformy zdolnej do szybkiego reagowania i podążania za zmieniającymi się wymaganiami.

 

 

 

Macierze dyskowe

Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność to podstawowe wymagania wobec rozwiązań sprzętowych, szczególnie jeżeli służą one do przechowywania i ochrony newralgicznych danych przedsiębiorstwa. Macierze dyskowe powinny zapewniać wysoki poziom elastyczności w zagospodarowaniu zasobów dyskowych przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na awarie sprzętowe.

 

 

 

Backup danych

i backup2 Odpowiednio dobrany system backupu pozwala nieprzerwanie chronić firmom ich najważniejsze i kluczowe zasoby jakimi są dane przedsiębiorstwa. W razie awarii bądź innych błędów rozwiązanie takie powinno dawać możliwość szybkiego wznowienia pracy całej infrastruktury informatycznej firmy, przy zachowaniu wszystkich posiadanych danych.