logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Usługi IT

  Kompleksowa obsługa informatyczna

i analitykaUsługi: Konsulting i doradztwo

Gwarancją sukcesu we wdrażaniu złożonych rozwiązań informatycznych jest skuteczny proces analizy i projektowania. Na podstawie właściwie wykonanych analiz można precyzyjnie określić rzeczywiste potrzeby klienta w zakresie informatyzacji i zaproponować optymalne rozwiązania systemowe.

Omnis świadczy usługi analizy potrzeb i procesów biznesowych, doboru właściwego rozwiązania informatycznego, stworzenie specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania oraz propozycji platformy integracyjnej. Proponowane analizy dotyczą wewnętrznych procesów biznesowych firmy oraz jej komunikacji z partnerami biznesowymi.

Usługi: Wdrożenia i szkolenia

W związku z realizacją projektów wspieraną zarządzaniem procesowym i różnorodnymi metodologiami realizacji (np. PRINCE2), OMNIS opracował własne metody wdrożeniowe uwzględniające poszczególne etapy projektu i gwarantujące realizację w sposób zadowalający Klienta. Oczywiście należy zaznaczyć, iż ze względu na różnorodność i specyfikę poszczególnych Klientów proces realizacji projektu podlega ciągłym modyfikacjom dostosowawczym w oparciu o wymagania Klienta z zachowaniem wszelkich wymagań formalnych zgodnych z przyjętą metodologią.

Zespół OMNIS niezmiennie kieruje się kilkoma regułami, składającymi się na sukces wdrożenia:

 • jakość usług i produktów oferowanych oprócz elementu przetargowego na rynku stanowi podstawę utrzymania długofalowych relacji z Klientami
 • sformułowanie jasnych wymagań i oczekiwań kierownictwa i przyszłych użytkowników na tle harmonogramu wdrożenia
 • wyznaczenie zespołu ludzi odpowiedzialnych za wdrożenie, określenie kompetencji i uprawnień
 • planowanie niezbędnych zmian funkcjonalnych w istniejących i realizowanych procesach, strukturach
 • bieżące śledzenie i raportowanie przebiegu wdrożenia
 • szkolenie użytkowników
 • opieka i konsultacje powdrożeniowe

Prawidłowe przygotowanie pracownika do korzystania z narzędzi pracy stanowi prócz samego narzędzia najważniejszy element wdrożenia. W związku z tym Omnis stosuje różnorodne metody szkoleniowe.

Do metod tych należy zaliczyć:

 • szkolenia grupowe ogólne - celem tych szkoleń jest zapoznanie z obsługą programu i zrozumienie zależności wewnątrz programowych czy między modułowych
 • szkolenia grupowe funkcjonalne - uczestnikami tych szkoleń są pracownicy zaangażowani w dany ciąg produkcyjno - operatorski, celem szkoleń jest przekazanie pełni informacji o możliwościach funkcjonalnych programu
 • szkolenia warsztatowe - szkolenia grupowe prowadzone w formie rozwiązywania prostych jak i złożonych przypadków wynikłych podczas analizy przedwdrożeniowej dotyczących konkretnego odbiorcy

Każde szkolenie prowadzone jest przez kadrę profesjonalnych trenerów będących członkami zespołów wdrożeniowych od początku uczestniczących w procesie wdrażania systemu u danego Klienta. W przeciwieństwie do innych Konkurentów takie podejście zwiększa skuteczność szkoleń ze względu na znajomość specyfiki Klienta przez szkolących.

Integracja systemów

Integracja systemów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla sektora IT. Pod pojęciem integracji rozumiemy ogólnie mówiąc, łączenie ze sobą różnorodnych aplikacji mające na celu automatyzację pewnych zadań. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większość procesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym. Ich niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami wpływa na sprawność procesów biznesowych i pracochłonność poszczególnych zadań. Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest kluczowym elementem niezbędnym do zachowania konkurencyjności oraz stabilności biznesowej firmy. Omnis proponuje rozwiązania związane z trzema rodzajami integracji: systemowej, aplikacji i biznesowej. Integracja systemowa jest rozumiana jako taka integracja, która dotyczy komunikacji między systemami, tj. połączenia i wymiany danych za pomocą sieci komputerowych i protokołów komunikacyjnych. Integracja aplikacji dotyczy współdziałania aplikacji realizowanych na różnych platformach sprzętowych i oprogramowania, jak również wspólnego użytkowania danych przez różne aplikacje (common shared data). Integracja aplikacji jest realizowana za pomocą tworzenia środowisk przetwarzania rozproszonego, interfejsów programów użytkowych API (Application Program Interfaces) i standardów w zakresie wymiany danych. Integracja biznesowa dotyczy koordynacji procesów gospodarczych. Wymaga zrozumienia zasad działania biznesu i precyzyjnego zdefiniowania reguł operacyjnych biznesu.

Serwis systemów

Nasza oferta obejmuje kompleksowy nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym klienta. Umowa serwisowa jest swoista polisą bezpieczeństwa dla klienta oferując mu wiele korzyści:

 • usługi help-desku naszego oprogramowania, sprzętu wraz z systemami operacyjnymi oraz sieci
 • gwarantowane czasy reakcji na zgłoszenie usterki oraz gwarantowany czas naprawy usterki
 • możliwość podmiany sprzętu w przypadku awarii
 • darmowe upgrade'y naszego oprogramowania
 • konsulting i doradztwo
 • stały nadzór nad bezpieczeństwem systemu i jakością backup'u danych

Sprzęt i sieci

Oferujemy projektowanie, dostawę i instalacje sieci lokalnych i rozległych wraz ze sprzętem komputerowym. W naszych projektach szczególną uwagę zwracamy na jakość, wydajność i bezpieczeństwo sieci. Właściwa realizacja infrastruktury sieciowej i systemowej jest podstawą dobrego systemu informatycznego. W naszych rozwiązaniach stosujemy sprzęt i oprogramowanie najbardziej uznanych producentów.

Finansowanie inwestycji informatycznych

Inwestycje informatyczne obejmujące rozbudowane systemy klasy ERP wymagają dużych nakładów finansowych, na które składają się koszty licencji, infrastruktury sprzętowo-systemowej i szkoleń. Dążąc do zapewnienia klientom jak najkorzystniejszych warunków zakupu systemu OMNIS proponuje dogodne warunki płatności. Oferujemy rozłożone w czasie płatności ratalne bez oprocentowania lub wynajem systemu wg stałych miesięcznych stawek na dowolny okres czasu. Zapewniany kompetentną i skuteczna pomoc w pozyskaniu funduszy pomocowych z Unii Europejskiej na realizacje projektów informatycznych dla firm sektora MSP. Omnis posiada akredytacje PARP niezbędne przy realizacji usług objętych tymi programami.