logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Usługi IT

  Kompleksowa obsługa informatyczna

i technologieNasza oferta usług outsorsingowych jest oparta o:

 • udostępnienie Klientowi zespołu programistów
 • tworzenie oprogramowania – realizacja konkretnego zadania programistycznego (stworzenie aplikacji bądź jej części) zleconego przez Klienta
 • wdrażanie oprogramowania – instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz szkolenia użytkowników we wskazanych przez Klienta lokalizacjach
 • testowanie oprogramowania – testowanie aplikacji tworzonej przez Klienta
 • administracja infrastrukturą IT – kompleksowa administracja środowiska Klienta przez inżynierów Omnis

Oferta z zakresu Outsourcingu IT obejmuje przede wszystkim realizacje kompleksowych i fragmentarycznych projektów deweloperskich, body leasing w obszarze wytwarzania, utrzymania i testowania oprogramowania, ale także wsparcie projektów infrastrukturalnych i wdrożeniowych poprzez:

 • zapewnienie dostępności kadry inżynierów i specjalistów od jednego dostawcy
 • uproszczony model zarządzania dostarczaniem usług
 • ekonomia skali
 • różne sposoby kontraktowania i wykonywania usług:
 • outsourcing konsultantów i programistów w modelu fixed price lub time and material
 • paczki godzin usługowych, w różnych cenach w zależności od wielkości projektów, do wykorzystania w przeciągu 12 miesięcy
 • specjalne warunki dla projektów krótko i długoterminowych
 • możliwość pracy w siedzibie Klienta oraz pracy zdalnej
 • różne metodyki zarządzania projektami
 • usługi mogą być realizowane jako wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów, prace wytwarzania oprogramowania i wdrażania usług informatycznych, warsztatów i szkoleń, usług administracji i utrzymania oprogramowania
 • wykonywanie analiz biznesowych i technicznych, projektowanie systemów i architektury
 • doradztwo w zakresie optymalnego modelu licencjonowania produktów Oracle, Microsoft
 • swoboda i elastyczność w alokacji usług między działami, technologiami i ich rodzajami

Główne korzyści płynące ze współpracy z firmą Omnis to:

 • dostęp do wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej
 • możliwość uzupełnienia własnych zasobów pracowniczych zarówno na zasadzie krótko- jak i długofalowej współpracy
 • obniżenie kosztów sprzętu i infrastruktury przy równoczesnym dostępie do najnowszych technologii
 • skrócenie czasu uruchomienia projektu
 • optymalna realizacja projektu
 • obniżenie całkowitego kosztu realizacji projektu
 • obniżenie kosztów operacyjnych
 • możliwość skupienia się na działalności kluczowej
 • brak problemu związanego z koniecznością zwalniania zespołu po zakończeniu projektu
 • możliwość współpracy z konsultantami w niepełnym wymiarze godzin
 • większa elastyczność firmy

Wszystkie wymienione korzyści powodują zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz oszczędność – zarówno czasu, jak i gotówki.

Usługa Outsourcingu IT składa się z różnych obszarów działania, z których każdy przynosi firmie inne korzyści. W zależności od potrzeb Klienta, Omnis świadczy profesjonalne usługi Outsorcingowe takie jak :

 • udostępnienie Klientowi zespołu programistów
 • tworzenie oprogramowania – realizacja konkretnego zadania programistycznego (stworzenie aplikacji bądź jej części) zleconego przez Klienta
 • wdrażanie oprogramowania – instalacja i konfiguracja oprogramowania oraz szkolenia użytkowników we wskazanych przez Klienta lokalizacjach
 • testowanie oprogramowania – testowanie aplikacji tworzonej przez Klienta
 • administracja infrastrukturą IT – kompleksowa administracja środowiska Klienta przez inżynierów Omnis