logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Zarządzanie danymi

    Bo najważniejsze jest wiedzieć

Oracle - Business Intelligence

logo oracleBUSINESS IbiNTELLIGENCE – to aplikacja służąca do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych oraz wyciągania wniosków.
BI ułatwia drogę od informacji do wiedzy oraz trafnych decyzji zarządczych, usprawniając tym samym procesy decyzyjne w firmie.
Oracle Business Intelligence – analiza danych biznesowych nowej generacji.

 

Bezpieczeństwo danych i zarzadzanie tożsamością

Dane stanowią jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Wymagają one ochrony z wielu względów takich jak tajemnica handlowa, ochrona danych osobowych, czy inne ustawowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa (np. Rekomendacja D).


Wyciek danych może spowodować wiele szkód. Poza utratą wizerunku firmy może się to wiązać z wymiernymi kosztami, np. utratą przewagi konkurencyjnej lub kosztami odszkodowań.

 

Integracja, zarządzanie, optymalizacja i migracja danych

i integracjaIntegracja systemów informatycznych

Przeprowadzanie działań pozwalających zwiększyć efektywność i skuteczność realizacji procesów biznesowych.
Integracja aplikacji – wdrażanie rozwiązań związanych z oprogramowaniem branżowym.
Integracja danych – porządkowanie i przebudowa danych w systemach.
Integracja systemowa – instalowanie systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania biurowego, komunikacyjnego, itp.

 

Zarządzanie informacją - Sharepoint

i sharepoint2Usługa SharePoint: umożliwianie pracy zespołowej

Ciągle zmieniające się warunki biznesowe wymagają elastyczności, a to oznacza inwestowanie w rozwiązania zapewniające niezawodność i możliwość wyboru. Rozwiązanie Sharepoint umożliwia łatwe tworzenie witryn zespołów i portali, aby odnajdywać i udostępniać zawartość oraz współpracować nad nią z dowolnego urządzenia razem ze współpracownikami z organizacji i spoza niej.