logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Zarządzanie danymi

  Bo najważniejsze jest wiedzieć

Dane stanowią jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Wymagają one ochrony z wielu względów takich jak tajemnica handlowa, ochrona danych osobowych, czy inne ustawowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa (np. Rekomendacja D).


Wyciek danych może spowodować wiele szkód. Poza utratą wizerunku firmy może się to wiązać z wymiernymi kosztami, np. utratą przewagi konkurencyjnej lub kosztami odszkodowań.

 


Aby zminimalizować ryzyko utraty danych możemy zaoferować najbardziej odpowiednie dla Państwa rozwiązania firmy Oracle z zakresu bezpieczeństwa bazy danych.

Służymy doświadczeniem we wdrożeniu następujących produktów:

 • Oracle Database Firewall,
 • Oracle Database Vault,
 • Oracle Audit Vault,
 • Oracle Advanced Security,
 • Oracle Data Masking and Subsetting,
 • Oracle Identity Governance,
 • Oracle Virtual Private Database,
 • Oracle Label Security,
 • Transparent Data Encryption,
 • Szyfrowanie danych,
 • Audytowanie sesji, przywilejów, obiektów i zapytań,
 • Autentykacja i zarządzanie użytkownikami.

Jako jedna z dwu firm w Polscie posiadamy specjalizację Oracle Database 11g Security.