logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Zarządzanie danymi

  Bo najważniejsze jest wiedzieć

logo oracleBUSINESS IbiNTELLIGENCE – to aplikacja służąca do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentacji danych oraz wyciągania wniosków.
BI ułatwia drogę od informacji do wiedzy oraz trafnych decyzji zarządczych, usprawniając tym samym procesy decyzyjne w firmie.
Oracle Business Intelligence – analiza danych biznesowych nowej generacji.

 

 Oracle Business Intelligenceoracleoracle business intelligence 1

 • Najlepszy w klasie interfejs do analiz
 • Elastyczność & Transparentność
 • Uruchamianie zdarzeń z kokpitu OBI
 • Wartość łączenia informacji z działaniem
 • Raportowanie operacyjne
 • Integracja z MS Office

Korzyści OBI dla Firm

 • Integracja danych z różnych źródeł
 • Odciążenie obecnego systemu ERP
 • Elastyczność dla źródła danych
 • Tworzenie scenariuszy i wytycznych firmy
 • Wsparcie w realizacji strategii;
 • Łączenie informacji z działaniem
 • Wydajniejsza analiza działań firmy
 • Dystrybuowanie wiedzy o organizacji
 • Budowa przewagi konkurencyjnej

Przepływ informacji w organizacji

oracle business intelligence 2

Integracja z różnych typów danychoracle oracle business intelligence 4

Jakie dane możemy zaimportować do OBI

 • Obecny system ERP, CRM
 • Archiwum danych np. w plikach xls
 • Prognozy i plany w plikach xls
 • Wiadomości e-mail
 • Inne

 

Analizy finansowe

CAŁOŚCIOWY OBRAZ EFEKTYWNOŚCI I RENTOWNOŚCI DZIAŁANIA ORGANIZACJI

oracle business intelligence 5 Analizy Finansowe (ang. General Ledger Analytics)
Analizy transakcji w niezbędnych przekrojach informacyjnych (jednostki, lokalizacje, klienci, produkty, terytoria sprzedaży, kanały dystrybucji, jednostki biznesowe).
 
oracle business intelligence 6 Analizy Zobowiązań (ang.Payables Analytics)
Pełna analiza zobowiązań, powiązanie z planowaniem wydatków. Umożliwia monitorowanie wszystkich aspektów finansowych procesu od zamówienia-dostawy.
oracle business intelligence 7 Analizy Należności (ang. Receivable Analytics)
Umożliwia pełną kontrolę spływu należności i monitorowanie terminów.Daje komplet informacji pozwalających na określenie opłacalności poszczególnych segmentów, terytoriów oraz efektywność w podziale na sprzedawców w aspekcie finansowym.
oracle business intelligence 8 Analizy Efektywności (ang.Profitability Analytics)
Rankingi efektywności w przekrojach klientów, produktów, segmentów, terytoriów. Umożliwia prawidłową segmentację i określenie prawidłowej strategii sprzedaży.

Analizy sprzedaży

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DLA PROCESU SPRZEDAŻY -

oracle business intelligence 9

CRM – Analizy Klientów

Analiza pipeline – otwartych projektów sprzedaży i planu sprzedaży. Pozwala na określenie działań, które umożliwią realizację przyjętych planów sprzedażowych. Pozwala na określenie produktów i segmentów rynku, które dają największe szanse realizacji przyjętych celów. Pozwala na zaplanowanie działań w zakresie cross-sell and up-sell. Umożliwia analizę konkurencji i sposobów walki z nią.

oracle business intelligence 10

Analizy Przychodów

Pozwala na analizę kluczowych pozycji w obszarze sprzedaży i klienta, w tym zamówień i należności. Pozwala na ustalenie i monitorowanie wskaźników efektywności przypisanych do klientów i poszczególnych segmentów sprzedaży.

oracle business intelligence 11

Analizy Sprzedaży w powiązaniu z realizacją

Kompletna analiza na każdym etapie procesu „od zamówienia do gotówki”, umożliwiająca podjęcie szybkich działań w przypadku wystąpienia niezaplanowanych zdarzeń

oracle business intelligence 12 Analizy efektywności zespołu sprzedaży
Analiza dla managerów, pozwalająca na wykorzystanie informacji o efektywności działań podległych zespołów i poszczególnych pracowników.

Wartość łączenia informacji z działaniem

oracle business intelligence 13

Podsumowanie narzędzia BIoracle business intelligence 14

 • Ergonomiczne kokpity
 • Interaktywny
 • Spersonalizowany
 • Intuicyjny
 • 100% cienki klient
 • Integracja z MS Office
 • Wszystkie style analiz
 • R-OLAP, M-OLAP, Scorecards, Operacyjne, Współpraca,
 • Akcje
 • Wszystkie źródła danych
 • Uproszczony model dla użytkownika
 • Federacja zapytań
 • Możliwość własnych obliczeń
 • Grupy & Uczestnicy
 • Udostępnij, współpracuj & publikuj
 • Spójność & Personalizacja