logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Zarządzanie danymi

    Bo najważniejsze jest wiedzieć

i integracjaIntegracja systemów informatycznych

Przeprowadzanie działań pozwalających zwiększyć efektywność i skuteczność realizacji procesów biznesowych.
Integracja aplikacji – wdrażanie rozwiązań związanych z oprogramowaniem branżowym.
Integracja danych – porządkowanie i przebudowa danych w systemach.
Integracja systemowa – instalowanie systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania biurowego, komunikacyjnego, itp.

 

Zarządzanie systemami informatycznymi

Tworzenie procedur organizacyjnych związanych z korzystaniem z systemów informatycznych.

Polityka bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych:

  • przeciwdziałanie utracie danych ,
  • przeciwdziałanie nieautoryzowanemu dostępowi do danych. 

Ochrona antywirusowa.

Śledzenie i analiza przebiegu pracy.

Optymalizacja systemów informatycznych

Podnoszenie efektywności i skuteczności systemów informatycznych bez wprowadzania radykalnych zmian organizacyjnych i strukturalnych.

Dobór i właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych i oprogramowania.

Optymalizacja baz danych:

  • architektura aplikacji i kod SQL,
  • dobór optymalizatora i zarządzanie statystykami,
  • tuning struktur pamięciowych i innych parametrów bazodanowych.

Migracja danych

Przenoszenie danych z jednego systemu informatycznego do drugiego, ze starej wersji programu lub bazy danych do nowej.

Bezpieczeństwo podczas migracji danych.

Analiza zakresu migracji i odpowiedni dobór narzędzi.

Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji do nowych.

Optymalne zachowanie ciągłości pracy i realizacji podstawowych celów biznesowych.

Analiza i weryfikacja danych po przeprowadzonej migracji.