logo omnis

 

informatyka dla biznesu

  • Kompleksowe działanie

    Dzięki wykwalifikowanej kadrze poprowadzimy Twój projekt od A do Z

i analizaGwarancją sukcesu we wdrażaniu złożonych rozwiązań informatycznych jest skuteczny proces analizy i projektowania. Na podstawie właściwie wykonanych analiz można precyzyjnie określić rzeczywiste potrzeby klienta w zakresie informatyzacji i zaproponować optymalne rozwiązania  systemowe.

 

 

Omnis świadczy usługi analizy potrzeb i procesów biznesowych, doboru właściwego rozwiązania informatycznego, stworzenie specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania oraz propozycji platformy integracyjnej. Proponowane analizy dotyczą wewnętrznych procesów biznesowych firmy oraz jej komunikacji z partnerami biznesowymi.

Odpowiednio przeprowadzona analiza pozwala zdefiniować źródła problemów w dotychczasowym działaniu firmy, ustanowić cele do osiągnięcia, metody i mierniki ich realizacji. W ten sposób firma otrzymuje informację, w jakich obszarach działania firmy niezbędne są gruntowne zmiany, a w jakich wystarczy drobna korekta. Na tej podstawie nasi konsultanci doradzają wybór optymalnych narzędzi i reorganizację procesów biznesowych, które pomogą usprawnić działanie firmy.

Służymy Państwu wsparciem w postaci profesjonalnego doradztwa. Nasi konsultanci odbędą z Państwem spotkania w celu dokładnego zapoznania się ze strategią firmy, jej potrzebami, strukturą organizacyjną i przebiegiem procesów biznesowych.