logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Omnis

  Nowoczesne technologie i nasz zespół

Lista certyfikatów:

 • Oracle Exadata 11g Certified Implementation Specialist
 • Oracle Database 11g Administrator Certified Associate
 • Oracle Database 11g Security Implementation Specialist
 • ISTQB Poziom Podstawowy (Foundation Level)
 • Prince 2 Foundation

Lista kompetencji:

 • Instalacja i konfiguracja bazy danych i narzędzi Oracle.
 • Projektowanie baz danych dla konkretnych zadań
 • Instalacja i konfiguracja baz danych Oracle w wersjach 11g, 12c (SE, EE).
 • Administracja bazami Oracle od wersji 8i do 12c, RAC.
 • Strojenie w zakresie SQL i PL/SQL.
 • Strojenie i audyt baz danych Oracle.
 • Zaawansowane bezpieczeństwo baz danych Oracle (Vault, Virtual Private Database, Data Masking)
 • Migracja danych z dowolnych źródeł.
 • Projektowanie i implementacja hurtowni danych (DW i Data Mart).
 • Business Intelligence (OBI).
 • Backup baz danych Oracle z użyciem RMAN i narzędzi zewnętrznych.
 • Instalacja i konfiguracja Oracle Transparent Gateway i Heterogeneous Services.
 • Projektowanie baz danych z użyciem narzędzi CASE.
 • Programowanie z wykorzystaniem narzędzi Oracle Developer.
 • Projektowanie hurtowni danych i tworzenie ETL przy użyciu Oracle Warehouse Builder i IBM InfoSphere DataStage.
 • Podstawy Exadata i IBM Netezza.
 • ZFS – planowanie, instalacja, konfiguracja
 • Snap Management Utility
 • Oracle Data Integrator – projektowanie i implementacja procesów ETL, filtrowanie danych
 • Weblogic

Lista kursów:

 • Oracle Database 11g Security PreSales Specialist Assessment
 • Oracle Database 11g Security Sales Specialist Assessment
 • Oracle Exalytics In-Memory Machine 2014 Sales Specialist Assessment
 • Oracle Exalogic Elastic Cloud 2014 Presales Specialist
 • Oracle Exalogic Elastic Cloud 2014 Sales Specialist
 • SPARC-Based Servers 2014 Sales Assessment
 • Assessment: Oracle x86 Systems PreSales Specialist
 • Assessment: Product Essentials For Sales 2015 - Oracle x86 Servers
 • SPARC T5 Servers 2014 Technical Assessment
 • Oracle Database 12c PreSales Specialist Assessment
 • Oracle Database 12c Sales Specialist Assessment
 • Oracle Exadata Database Machine 2014 Sales Specialist Assessment
 • Oracle ZFS Storage ZS3 Sales Specialist
 • Sun ZFS Storage Appliance Sales Specialist Assessment
 • Exalytics In-Memory Machine X2-4 Sales Specialist