Nasze kompetencje

Rozwijaj swoje cyfrowe pomysły. Tworzymy oprogramowanie w wielu technologiach. Specjalizujemy się w aplikacjach chmurowych.
Kubernetes
Docker
Oracle Cloud
Microsoft Azure
AWS
Microsoft Office 365
Sharepoint
Android
iOS
Windows
Linux
Angular
Swift
Kotlin
Java
.NET core
.NET framework
C#
VB
Delphi
Oracle PL/SQL
C++
Oracle Database
Microsoft SQL Server
PostgreSQL
MySQL

Nasi klienci

Od początku tworzymy oprogramowanie
i świadczymy usługi IT dla firm z różnych branż i segmentów rynku.
  • Finanse i Bankowość
  • Handel, Dystrybucja i Logistyka
  • Przemysł i Utilities
  • Public
  • IT i Nauka
  • Inne

Nasi partnerzy

Współpracujemy z liderami światowego rynku IT. Prestiżowe poziomy partnerstwa oraz liczne certyfikaty potwierdzają profesjonalizm oraz wysoki poziom wiedzy naszych pracowników.

Grupa EUVIC

Omnis stanowi część nowoczesnej Grupy Technologicznej EUVIC, która skupia dynamicznie rozwijające się firmy sektora IT.

Bogata i zróżnicowana oferta Grupy łączy sprzedaż produktów, usługi outsourcingowe, najnowsze rozwiązania oraz wdrożenia systemów bazujących na różnorodnych technologiach.
Grupa EUVIC dysponuje zespołem ponad 1500 inżynierów działających w kilkunastu lokalizacjach w Polsce i na świecie.

Klienci Grupy to ponad 900 przedstawicieli wszystkich dziedzin gospodarki krajowej i zagranicznej – w tym Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Szwecji, Norwegii, USA, Kanady, Holandii, Austrii i Francji.

Projekty dofinansowane z funduszy europejskich

"OMNIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Zakup proinnowacyjnych usług doradczych w celu rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu – aplikacji do wspierania pracy zespołów projektowych”

 

Celem projektu jest nabycie przez firmę wnioskodawcy usług proinnowacyjnych w celu jak najlepszego przygotowania firmy do wdrożenia nowego produktu (innowacyjnej aplikacji do wspierania pracy zespołów projektowych) oraz związanej z tym innowacji nietechnologicznej.

 

Planowane efekty obejmują pozyskanie nowych klientów, zwiększenie rozpoznawalności marki, wejście na nowe rynki oraz zwiększenie przychodów firmy.

 

Wartość projektu: 143 910,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 450,00 PLN


DOTACJE NA INNOWACJE

„Wdrożenie systemu wymiany danych B2B w firmie Omnis Sp. z o.o., usprawniającego współpracę między partnerami w informatycznych projektach outsourcingowych”

Nazwa Beneficjenta: "OMNIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 936 400,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  557 158,00 zł
Okres realizacji: 2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


OMNIS Spółka Jawna Jacek Sobecki Marek Wiśniewski
40-156 Katowice, Aleja Korfantego 125A
uzyskało wsparcie
z

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA
GOSPODARKA

w ramach działania
6.1 Paszport do Eksportu
na
Wdrożenie planu rozwoju eksportu dla firmy OMNIS Sp. J.
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Wartość projektu 354 505,97 zł. Wartość wkładu finansowego 177 252,99 zł.
Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w wasza przyszłość


OMNIS Spółka Jawna Jacek Sobecki Marek Wiśniewski
uzyskało wsparcie
z

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA
GOSPODARKA

w ramach działania
6.1 Paszport do Eksportu
na
Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy OMNIS Sp. J.
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Wartość projektu 12 500,00 zł. Wartość dofinansowania 10 000,00 zł.
Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w wasza przyszłość


Budowa systemu przepływu danych pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami
wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową.

Omnis Spółka Jawna Jacek Sobecki, Marek Wiśniewski

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Wartość projektu 790 000 zł. Wartość wkładu finansowego 454 000 zł.