System ERP omnisPRO

System ERP zapewnia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji przedsiębiorstwa zarówno w ramach indywidualnej instalacji bazy Oracle jak i w stabilnej i bezpiecznej chmurze bazodanowej Oracle Cloud.

Program ERP sprawdza się zarówno w małych firmach jak i dużych, wielooddziałowych przedsiębiorstwach.

System ERP ułatwia pracę między innymi w obszarach handlowych, magazynowych, produkcyjnych, księgowych i analitycznych.

OmnisPRO spełnia wszystkie wymogi przepisów prawnych i podatkowych obowiązujących firmy i jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

  Program ERP oferuje własne aplikacje internetowe, między innymi:
 • sklep internetowy
 • archiwum faktur sprzedaży
  OmnisPRO ma powiązania z zewnętrznymi systemami takimi jak:
 • programy bankowe
 • systemy faktoringowe
 • pośrednicy w przesyłaniu dokumentów w formie elektronicznej
 • państwowe bazy danych

Szczególnie skutecznie obsługiwana jest praca magazynów wysokiego składowania z uwzględnieniem automatycznych przenośników taśmowych.
Powiązania między wewnętrznymi jednostkami przedsiębiorstwa są w znacznym stopniu zautomatyzowane.

System WMS omnisWMS

System WMS (Warehouse Management System) to system magazynowy najczęściej wykorzystywany w logistyce w celu optymalizacji procesów magazynowych i produkcyjnych.

  System WMS obejmuje swoją funkcjonalnością następujące obszary:
 • automatyczne przydzielanie pracowników do konkretnych zadań
 • analiza zajętości lokalizacji magazynowych i planowanie miejsc rozłożenia towarów
 • przyjęcia towarów powiązane z dwuetapową kontrolą poprawności
 • kompletacja wydawanych towarów powiązana z dwuetapową kontrolą poprawności
 • sterowanie przenośnikami rolkowymi
 • planowanie transportu w powiązaniu z systemami firm spedycyjnych
 • inwentaryzacja częściowa i kompleksowa
 • precyzyjna obsługa obrotu kablami energetycznymi

Identyfikacja towaru oraz lokalizacji magazynowych jest realizowana za pomocą terminali z czytnikami kodów kreskowych.

Omnis oferuje doświadczenie i kompetencje w projektowaniu podobnych systemów WMS dla Klientów.

Aplikacja do zarządzania projektami adnote

Adnote to aplikacja do zarządzania projektami stworzona z myślą o zespołach, dla których szybka wymiana informacji i precyzja w komunikacji przekładają się na jakość wykonania zadania.

  Przykładowe możliwości aplikacji:
 • zarządzaj projektem zdalnie wymieniając zdjęcia i uwagi z zespołem
 • twórz uporządkowaną dokumentację fotograficzną wraz z danymi GPS; dodawaj notatki tekstowe i głosowe
 • przydzielaj zadania, określaj terminy, weryfikuj wykonanie
 • przechowuj dokumentację projektu w jednym miejscu z możliwością edycji on-line
 • uzupełniaj na bieżąco dokumentację projektu; wygeneruj raport z wykonanych prac gotowy do dalszej analizy
 • dodawaj zdjęcia, pliki PDF, obserwuj stan zaawansowania prac, wprowadzaj korekty, wymieniaj się informacjami
 • NOWOŚĆ! Wykorzystaj możliwości sztucznej inteligencji AI i weryfikuj prace jeszcze szybciej i efektywniej

Twoje dane są zawsze dostępne. Możesz pracować mobilnie używając smartfonu lub przeglądarki internetowej. Zarządzaj projektami bez względu na to, gdzie jesteś.

System omnisBackup

Omnis Backup Cloud to system do wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem narzędzia Oracle Cloud. Celem systemu backup jest wykonywanie kopii zapasowych danych klienta w chmurze Oracle z wykorzystaniem zasobów dzierżawionych przez Omnis. Zadaniem systemu backup jest wykonywanie kopii zapasowych bazy danych Oracle z wykorzystaniem standardowych narzędzi RMAN i modułu Oracle Database Cloud Backup. W kolejnych etapach system może zostać rozbudowany o funkcję tworzenia kopii danych innego typu niż baza danych Oracle.

Portal Pracowniczy omnisPP

  System omnisPP to uniwersalny portal przeznaczony dla:
 • wszystkich pracowników
 • osób wypełniających funkcje kierownicze
 • działów kadr

Narzędzie udostępniane jest w wersji webowej i może być użytkowane na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych. Możliwe jest również zastosowanie czytników kart chipowych.

  Podstawowe funkcje dostępne dla każdego pracownika:
 • proste rejestrowanie czasu pracy – Start/Stop
 • zgłaszanie planowanego trybu pracy (biuro, zdalnie, delegacja, nieobecność)
 • planowanie urlopów i wysyłanie wniosków urlopowych
 • rejestrowanie czasu pracy w konkretnych projektach
  Kierownicy mają możliwość zarządzania planem pracy i kontroli podległych im pracowników:
 • weryfikacja czasu pracy, w tym kontrola lokalizacji geograficznej miejsc zgłoszenia startu i końca pracy
 • kontrola planowych absencji w ciągu całego roku i opiniowanie wniosków urlopowych
 • zarządzanie listą projektów oraz przypisywanie ich konkretnym pracownikom
 • kontrola planowanych trybów pracy w okresie trzech tygodni
  Uprawnione osoby w dziale kadr wspomagane są w obszarach:
 • szybkiego dostępu do pełnej listy pracowników, ich danych osobowych i kontaktowych oraz miejsca w strukturze firmy
 • kontroli czasu pracy pracowników oraz ich urlopów
 • planowania rocznego kalendarza dni wolnych od pracy oraz wydarzeń firmowych

Informacje rejestrowane w systemie dostępne są również w formie zestawień i raportów. Zakres funkcjonalności może być modyfikowany i rozszerzony o indywidualne potrzeby Klienta. OmnisPP może łączyć się z zewnętrznymi systemami informatycznymi. System może być instalowany na zasobach własnych Klienta lub w chmurze zewnętrznej.