logo omnis

 

informatyka dla biznesu

System do obsługi porozumień z wierzycielami.

 

Obligacje - Moduł obligacji w systemie POP służy do kompleksowej obsługi emisji obligacji i oferuje następujące funkcjonalności:

  • Definiowanie parametrów emisji, generowanie harmonogramów wypłat kuponów;
  • Ewidencja inwestorów;
  • Rozliczenia.

Na podstawie parametrów program generuje harmonogram emisji zawierający:

  • Daty i wartości kuponów;
  • Kwoty wypłat do klientów;
  • Miesięczny koszt odsetek ponoszony przez emitenta.

pop


Do wygenerowanego harmonogramu można dopisywać ręcznie dodatkowe wypłaty. Można również ręcznie zmieniać daty kuponów. Przy przeliczaniu harmonogramu program pozwala zachować daty kuponów zmienione ręcznie.
Rejestr pozwala na wykonanie operacji wykupu przedterminowego wszystkich obligacji posiadanych przez inwestora lub ich części.
Na podstawie harmonogramu emisji oraz rejestru inwestorów tworzony jest plan rozliczeń. Automatycznie wyliczane są daty i kwoty płatności w rozbiciu na nominał i odsetki oraz odpis PIT.
System umożliwia też wprowadzenie ręcznych korekt wypłacanych kwot.
Rejestr rozliczeń jest zintegrowany z programem FK, z poziomu którego następuje wprowadzanie wpłat, wypłat i kompensat oraz księgowanie kwot na odpowiednie konta.
Na rejestrze zapłat widoczny jest aktualny stan płatności powiązanych z obligacjami.

 

CashFlow - Raport CashFlow służy do badania bieżącej i długoterminowej płynności finansowej.
Do głównej procedury przygotowującej raport CashFlow można wpinać kolejne procedury zaczytujące dane o planowanych przepływach z dowolnych źródeł. Interfejs raportu nie wymaga w takim przypadku zmian.
Raport można uruchamiać dla zadanego przedziału dat od/do, przy czym dane w kolejnych kolumnach są agregowane co dowolnie wybraną liczbę dni (1, 10, itp.) lub na koniec miesiąca.
Z raportu syntetycznego można przejść do analityki i podejrzeć składniki przepływów składających się na kwotę w wybranych komórkach (tzw. Baza).