logo omnis

 

informatyka dla biznesu

Projekt WMS został zrealizowany w celu uzyskania narzędzia do efektywnego zarządzania procesami przepływu towarów w dwóch magazynach dystrybucyjnych oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów. Dynamiczny rozwój firmy i konieczność zbudowania wysokiej jakości serwisu dla klientów to główne powody poszukiwania metod usprawniania zarządzania dystrybucją.

wms

Brak wyspecjalizowanego narzędzia do zarządzania magazynami ograniczał możliwość zbudowania sprawnego systemu logistycznego.
WMS pozwala na zarządzanie procesami przyjmowania towaru , optymalizuje wykorzystanie powierzchni składowej magazynu , usprawnia proces kompletowania towaru podczas realizacji zamówień. Wprowadzona metoda kolejkowania zadań zarówno w procesie przyjęć towaru jak i wydań z magazynu pozwala na bardzo dobre wykorzystanie posiadanych zasobów. W efekcie obserwowana wydajność pracy w różnych procesach magazynowych po zastosowaniu systemu wzrosła ponad dwukrotnie.
Dzięki systemowi możliwe stało się efektywne sprawowanie nadzoru nad pracą załogi magazynów
i bieżące monitorowanie tempa pracy , wydajności i rodzajów realizowanych zadań.
WMS pozwala na równomierne rozłożenie zadań dla pracowników w poszczególnych obszarach magazynów. Poprzednio bez wsparcia systemowego często pracownik sam decydował o kolejności zadań do wykonania ponieważ nie było narzędzia do oceny i monitorowania bieżącej pracy. Rola kierownika zmiany ograniczała się często do wyrywkowej kontroli postępów pracy a brak informacji systemowych często powodował, że podejmowane decyzje były obarczone znacznymi błędami.
Korzyści:
System pozwala w znacznym stopniu unikać spiętrzeń zarówno podczas przyjmowania jak i wydawania towaru. Pomimo stosunkowo małe powierzchni we/wy proces przyjmowania i wydawania towaru jest uporządkowany. Oznacza to, że podczas przyjęć towar trafia na właściwe lokalizacje a podczas kompletacji eliminowane są błędy w postaci wysyłki towaru do niewłaściwych oddziałów lub pomyłki w asortymencie. Jest to niezwykle ważne ponieważ 80% linii jest obecnie przygotowywanych w postaci dedykowanych paczek gotowych do odbioru przez klienta końcowego ( cross-docking dla oddziałów ).

Case study projektu