logo omnis

 

informatyka dla biznesu

 • Omnis

  Nowoczesne technologie i nasz zespół

Współpraca z uczelniami

Omnis realizuje stały proces współpracy z wyższymi uczelniami, środowiskami naukowymi i studentami.


Współpraca obejmuje wiele kierunków współdziałania:

 • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć
 • współdziałanie dotyczące zatrudniania studentów i absolwentów
 • doskonalenie przez studentów znajomości języków obcych w zakresie terminologii technicznej w trakcie realizacji projektów dla zagranicznych kontrahentów
 • organizowanie przez wyższe uczelnie wykładów, szkoleń i seminariów prowadzonych przez wykładowców akademickich dla pracowników OMNIS
 • organizowanie przez OMNIS stażów wakacyjnych oraz praktyk zawodowych dla studentów
 • możliwość realizowania prac magisterskich i licencjackich w oparciu o rzeczywiste projekty realizowane przez OMNIS
 • współpraca w zakresie wprowadzania do programów edukacyjnych rzeczywistych projektów OMNIS, które będą realizowane przez studentów w ramach zajęć laboratoryjnych
 • wykorzystanie doświadczenia i osiągnięć badawczych wyższych uczelni w projektach realizowanych przez OMNIS


Dotychczas zawarliśmy umowy o współpracy z następującymi uczelniami:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki - Instytut Informatyki
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu
 • Politechnika Częstochowska