Przemysł 4.0

Coraz więcej firm produkcyjnych przywiązuje dużą wagę do właściwego dokumentowania parametrów produkcji i certyfikatów jakości dla swoich produktów.

Systemy śledzenia produkcji, które pozwalają na zbieranie i archiwizowanie podstawowych danych dotyczących produkcji i badań laboratoryjnych są najlepszym źródłem do sporządzania certyfikatów jakości wyrobów. Dane te mogą być pobierane automatycznie z systemów informatycznych nadzorujących produkcję i badania laboratoryjne, z systemów ERP (rejestry zleceń czy gospodarka materiałowa) lub wprowadzane przez operatorów w czasie cyklu produkcyjnego. Posiadanie danych archiwalnych dotyczących jakości produkcji ułatwia analizę wszystkich wniosków reklamacyjnych dotyczących wyrobów. Dzięki systemowi śledzenia produkcji możemy odtworzyć dla reklamowanej partii wyrobów wszystkie parametry produkcji oraz pochodzenie i jakość surowców czy półfabrykatów użytych do produkcji. Jest to szczególnie ważne zagadnienie dla branży hutniczej, odlewniczej czy Automotive w Polsce, która w zdecydowanej większości jest dostawcą komponentów i półfabrykatów dla światowych koncernów. Obecnie Omnis stale rozwija swoją aplikację do śledzenia produkcji o nowe funkcjonalności, które dobrze służą naszym klientom. Więcej szczegółów na www.omnis.pl 

Przeczytaj również

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0

Coraz więcej firm produkcyjnych przywiązuje dużą wagę do właściwego dokumentowania parametrów produkcji i certyfikatów jakości dla swoich produktów.

Czytaj dalej

System elektronicznej karty wytopu eKW

System elektronicznej karty wytopu eKW

Cały czas rozwijamy swoje oprogramowanie dla przemysłu. System elektronicznej karty wytopu (eKW), śledzenia i kontroli procesów przemysłowych oraz system certyfikacji wyrobów gotowych zostały wzbogacone o nowe funkcjonalności dotyczące między innymi: Czytaj dalej